BankWeb

BankWeb

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته کشاورزی و زراعت

سم پاشها

سم پاشها
سم پاشها سمپاشهای پشت تراکتوری مخزن سمپاش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

جزوه آشنایی با نصب و اجرای روش های آبیاری تحت فشار

جزوه آشنایی با نصب و اجرای روش های آبیاری تحت فشار
جزوه آشنایی با نصب و اجرای روش های آبیاری تحت فشار

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

مشخصات تراكتور مسی فرگوسن مدل 285

مشخصات تراكتور مسی فرگوسن مدل 285
تراکتور سیستم سوخت سیستم هیدرولیک چرخ‌ها و لاستیک‌ها سرویس‌های موتور

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

گیاه توتون

گیاه توتون
گیاه توتون شرح گیاه تاریخ و فواصل کاشت خواص و کاربرد گیاه توتون

توضیحات بیشتر

دانلود 5,700 تومان

گلخانه ها

گلخانه ها
گلخانه ها انواع گلخانه ها شرایط لازم برای احداث گلخانه تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

گل سنگ

گل سنگ
گــل سنـــگ پیکر گلسنگها شکل ظاهری گلسنگ ها آسکومسیت‌

توضیحات بیشتر

دانلود 5,800 تومان

گل اركیده

گل اركیده
گل ارکیده میخک جنسهای تیره میخک در ایران میخک معمولی پرورش میخک

توضیحات بیشتر

دانلود 5,800 تومان

پاورپوینت آشنایی با هرس

پاورپوینت آشنایی با هرس
دانلود پاورپوینت آشنایی با هرس بررسی آشنایی با هرس پاورپوینت جامع و کامل آشنایی با هرس کاملترین پاورپوینت آشنایی با هرس پکیج پاورپوینت آشنایی با هرس مقاله آشنایی با هرس تحقیق آشنایی با هرس

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت کشت هیدروپونیک گیاهان (کشت بدون خاک)

پاورپوینت کشت هیدروپونیک گیاهان (کشت بدون خاک)
کشت بدون خاک ویا خارج از خاک یعنی که گیاه چرخه کامل زندگی وتولید مثل خود را بدون تماس ریشه با محیط طبیعی خود یعنی خاک انجام دهد این تکنولوژی باید اجازه رشد ونمو گیاه از بذر تا بذر را بدهد، یعنی پس از جوانه زدن بتوانیم بذوری تولید کنیم که زنده وقابل کشت باشند محلول غذایی که در ارتباط با گیاه قرار دارند باید آب واکسیژن محلول و12عنصر ضروری را عموما ب

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

دانلود پاورپوینت گل داودی (Chrysanthemum Indicum )

دانلود پاورپوینت گل داودی (Chrysanthemum Indicum )
گل داودی به دو طریق در هوای آزاد و در گلخانه كشت می شود كه هركدام از آنها را بصورت گلدانی و با هوای آزاد می توان پرورش داد و اگر بخواهیم در زمستان استفاده كنیم ، كاشت و داشت آن احتیاج به گلخانه دارد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

بررسی اثر میزان هورمون اکسین بر کالوس زایی گل ساعتی Passiflora caerulea در شرایط درون شیشه ای

بررسی اثر میزان هورمون اکسین بر کالوس زایی گل ساعتی Passiflora caerulea در شرایط درون شیشه ای
Passiflora caerulea Passifloraceae گل ساعت – گل ساعتی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت نقش ژنهای منتخب در اصلاح زندگی پس از برداشت

پاورپوینت نقش ژنهای منتخب در اصلاح زندگی پس از برداشت
کنترل بیوتکنولوژیکی رسیدگی میوه و بیماریهای پس از برداشت کنترل استحکام میوه کنترل سنتز و دریافت اتیلن مقاومت به بیماری کنترل بیوتکنولوژیکی رسیدگی سبزی و بیماری‌های پس از برداشت

توضیحات بیشتر

دانلود 14,000 تومان

دانلود پاورپوینت نقش ژنهای منتخب در اصلاح زندگی پس از برداشت (مهندسی ژنتیک)

دانلود پاورپوینت نقش ژنهای منتخب در اصلاح زندگی پس از برداشت (مهندسی ژنتیک)
کنترل بیوتکنولوژیکی رسیدگی میوه و بیماریهای پس از برداشت کنترل استحکام میوه کنترل سنتز و دریافت اتیلن مقاومت به بیماری کنترل بیوتکنولوژیکی رسیدگی سبزی و بیماری‌های پس از برداشت

توضیحات بیشتر

دانلود 18,000 تومان

دانلود پاورپوینت مهندسی ژنتیک در کشت بافت

دانلود پاورپوینت مهندسی ژنتیک در کشت بافت
در روش مهندسی ژنتیک ژن های مخصوص انتخاب شده وبه اندازه روشهای تغییر ژنتیکی خارج از درون شیشه ای (شرایط این ویوو) می توانند موثر باشند که ممکن است ترجیحآ از آنها استفاده شود با استفاده ازبمباران کردن دانه گرده با یک جسم کوچک پرتاب شونده با پوشش ِِِِDNA ژنها به دانه گرده وارد شده اند اگر چه لقاح با چنین دانه گرده ای هنوز انجام نگرفته انتقال از طر

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت مینوزها

پاورپوینت مینوزها
مینوزها مینوز لکه مارپیچ برگ مینوز لکه گرد مینوز کیالک مینوز بلوط مینوفان مبارزه با مینوزها

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت فتوپردیوسیم

پاورپوینت فتوپردیوسیم
فتوپردیوسیم رده بندی گیاهان بر حسب نیاز آنها به نور اهمیت فتوپریودیسم مکانیزم فتوپریودیسم

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت مطالعه دورگ گیری بین گونه ای در پنبه بابهره گیری از تکنیک نجات جنین

دانلود پاورپوینت مطالعه دورگ گیری بین گونه ای در پنبه بابهره گیری از تکنیک نجات جنین
اهداف طرح 1 مطالعه امکان انجام تلاقی بین گونه های دیپلوئید ئتتراپلوئید و انتقال صفات بین گونه ها به یکدیگر 2 دستیابی به محیط کشت مناسب وتعادل مناسب واجزاء محیط کشت برای تکنیک نجات جنین در پنبه 3 دستیابی و توصیه روش مناسب واقتصادی برای توسعه دورگ گیری بین گونه ای

توضیحات بیشتر

دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت ماشین آلات کشاورزی (دیسک)

پاورپوینت ماشین آلات کشاورزی (دیسک)
ماشین آلات کشاورزی دیسک موارد کاربرد دیسک انواع دیسک از نظر اتصال انواع دیسک از نظر کارکرد ساختار دیسکها تنظیمهای دیسکها

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت مگس سفید گلخانه

پاورپوینت مگس سفید گلخانه
مگس سفید گلخانه مشخصات ظاهری مگس زیست شناسی مگس دشمنان طبیعی مگسها اصول کلی مدیریت مبارزه تلفیقی با مگس سفید گلخانه

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت نخود

پاورپوینت نخود
نخود خواص داروئی نخود ترکیبات نخود خواص نخود‌فرنگی موزائیک تیغه ای نخود فرنگی بیماری برق زد گی نخود سفید

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

ویروس موزاییک خیار و كدو

ویروس موزاییک خیار و كدو
خیار و کدو ویروس چگونگی انتقال ویروس موزاییک خیار

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت کشت بدون شخم

پاورپوینت کشت بدون شخم
کشت بدون شخم خاکورزی لوازم مناسب برای شخم زنی خاک شخم کم یا بدون شخم در کشاورزی ارگانیک

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت عناصر غذایی و تغذیه باغات

پاورپوینت عناصر غذایی و تغذیه باغات
تغذیه باغات بازارپسندی محصولات باغی مقاومت درختان میوه چا لکود محلولپاشی ازت

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت کلزا

پاورپوینت کلزا
کــلزا گیاهشناسی کلزا کنترل علف هرز عملیات برای کاهش بذرهای سبز خواص کلزا

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت کشت زعفران

پاورپوینت کشت زعفران
زعفران خواص و موارد مصرف زعفران زراعت زعفران برداشت و فرآوری زعفران استفاده دارویی زعفران

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت فرآوری روغن زیتون

پاورپوینت فرآوری روغن زیتون
روغن زیتون واریته های زیتون در ایران روشهای برداشت میوه زیتون مراحل استخراج روغن زیتون انواع روغن زیتون

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

علف هرز

علف هرز
علف های هرز تقسیم بندی مختلف علف های هرز روشهای مختلف کنترل علف های هرز فواید علف های هرز طبقه بندی علف کشها

توضیحات بیشتر

دانلود 7,500 تومان

علف های هرز و كنترل آن درشرایط دیم

علف های هرز و كنترل آن درشرایط دیم
علف های هرز ویژگیهای خاص علف هرز طبقه بندی علف هرز مبارزه باعلفهای هرز در دیمزارها نحوه مبارزه شیمیایی وفیزیکی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت سبزی كاری

پاورپوینت سبزی كاری
سبزی کاری انتخاب زمین وسعت سبزیکاری عوامل حاصلخیزی زمین انواع کود طبیعی کرته نوبرکاری خزانه انواع خوشه غلات گوجه‌فرنگی سیب‌زمینی پیاز

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت زعفران

پاورپوینت زعفران
زعفران پیاز زعفران گل زعفران برگ زعفران زراعت زعفران

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت زراعت گیاه یونجه

پاورپوینت زراعت گیاه یونجه
گیـاه یـونجه اهمیت یونجه جغرافیای کشت یونجه آماده سازی زمین کاشت کود روش کاشت آفات و بیماریها

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت زراعت چغندر قند

پاورپوینت زراعت چغندر قند
چغندر قند انتخاب زمین مناسب کود دهی کاشت بذر آبیاری مبارزه با آفت ها

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

پاورپوینت روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت

پاورپوینت روشهای نگهداری مرکبات بعد از برداشت
نگهداری محصولات عوامل موثر بر فساد محصولات آنزیم زدایی عقیم کردن حرارتی مومی کردن بسته بندی محصولات

توضیحات بیشتر

دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت تولید بذر هیبرید در آفتابگردان

پاورپوینت تولید بذر هیبرید در آفتابگردان
آفتاب گردان گیاه‌شناسی آفتابگردان شرایط اقلیمی و آب و هوایی آفتابگردان ارقام آفتابگردان انواع هیبریدها

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت برنج دیم 31 اسلاید

پاورپوینت برنج دیم 31 اسلاید
پاورپوینت برنج دیم 31 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 4,100 تومان

پاورپوینت برگ 34 اسلاید

پاورپوینت برگ 34 اسلاید
پاورپوینت برگ 34 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

پاورپوینت بررسی مكانیسم تحمل گیاهان به شوری 13 اسلاید

پاورپوینت بررسی مكانیسم تحمل گیاهان به شوری 13 اسلاید
بررسی مكانیسم تحمل گیاهان به شوری 13 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت بررسی تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتری آزسپیریلوم و ازتو باكتر و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملكرد و اجزا

پاورپوینت بررسی تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتری آزسپیریلوم و ازتو باكتر و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملكرد و اجزا
پاورپوینت بررسی تاثیر كود بیولوژیك حاوی باكتری آزسپیریلوم و ازتو باكتر و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملكرد و اجزاء ع~0

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت بررسی اهمیت گل جالیز با تاكید بر روشهای كنترل 34 اسلاید

پاورپوینت بررسی اهمیت گل جالیز با تاكید بر روشهای كنترل 34 اسلاید
بررسی اهمیت گل‌جالیز با تاكید بر روشهای كنترل 34 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 3,400 تومان

پاورپوینت بررسی افلاتوكسین M1 در فرآورده های لبنی، روش تشخیص و كاهش آن 56 اسلاید

پاورپوینت بررسی افلاتوكسین M1 در فرآورده های لبنی، روش تشخیص و كاهش آن 56 اسلاید
پاورپوینت بررسی افلاتوكسین M1 در فرآورده های لبنی ، روش تشخیص و كاهش آن 56 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت اثر عوامل مختلف بر روی گرفتگی غشاهای اولترافیلتراسیون مورد استفاده در صنایع شیر و روشهای كاهش اثر

پاورپوینت اثر عوامل مختلف بر روی گرفتگی غشاهای اولترافیلتراسیون مورد استفاده در صنایع شیر و روشهای كاهش اثر
بررسی اثر عوامل مختلف بر روی گرفتگی غشاهای اولترافیلتراسیون مورد استفاده در صنایع شیر و روشهای كاهش اثرا~0

توضیحات بیشتر

دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت بررسی خواص پسته و تکنولوژی تولید کره پسته 18 اسلاید

پاورپوینت بررسی خواص پسته و تکنولوژی تولید کره پسته 18 اسلاید
پاورپوینت بررسی خواص پسته و تکنولو ژی تولید کره پسته 18 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان 35 اسلاید

پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان 35 اسلاید
بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان 35 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 4,100 تومان

آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند 20 اسلاید

آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند 20 اسلاید
آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند 20 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 5,900 تومان

آناتومی گیاه 162 اسلاید

آناتومی گیاه 162 اسلاید
آناتومی گیاه 162 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 8,100 تومان

آموزش كاشت گندم 16 اسلاید

آموزش  كاشت گندم 16 اسلاید
آموزش كاشت گندم 16 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 4,000 تومان

آفات سویا 60 اسلاید

آفات سویا 60 اسلاید
آفات سویا 60 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

آشنایی با نماتد مركبات 14 اسلاید

آشنایی با نماتد مركبات 14 اسلاید
آشنایی با نماتد مركبات 14 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 3,500 تومان

آب پنیر محصول جانبی فراورده های لبنی 27 اسلاید

آب پنیر محصول جانبی فراورده های لبنی 27 اسلاید
آب پنیر محصول جانبی فراورده‌های لبنی 27 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 5,000 تومان

اهمیت و كاربردهای گیاهان تراریخته (Transgenic Plants) در كشاورزی مدرن 33 اسلاید

اهمیت و كاربردهای گیاهان تراریخته (Transgenic Plants) در كشاورزی مدرن 33 اسلاید
اهمیت و كاربردهای گیاهان تراریخته (Transgenic Plants) در كشاورزی مدرن 33 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 4,200 تومان